Maatregelen tegen het coronavirus

In de huidige tijd vormt het een extra uitdaging om een leuke reis te organiseren. We zullen ons tijdens de reis houden aan de geldende adviezen tegen Covid-19 en gaan ervan uit dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt.

De 1,5 meter afstand kunnen we prima handhaven op een kanoreis (Peter Kok)

Afstand houden tijdens het kanoën is natuurlijk makkelijk, we zitten automatisch meer dan 1,5 m uit elkaar. Om de kans op besmetting te verkleinen zullen we steeds dezelfde peddel gebruiken. Verder zijn we natuurlijk de hele dag buiten waar we profiteren van optimale ventilatie!

Op de voorbereidingsdag zullen we dieper ingaan op alle maatregelen die we nemen. Ondanks alle maatregelen gaan we zeker weten een mooie en gezellige reis tegemoet!

Voorwaarden mbt Corona

In het najaar van 2021 zijn de Covid-19 besmettingen hard opgelopen en hebben meerdere Europese landen maatregelen genomen. Hieronder valt het vaker moeten tonen van een coronapaspoort en in sommige landen zelfs een 2G-beleid. Ook vanuit Europa wordt gesproken over strengere eisen voor het coronapaspoort. Hieronder gaan wij nader in op onze boekingsvoorwaarden omtrent Covid-19.

TREQ annuleert als de reis niet door kan gaan

Het belangrijkste criterium hier is of het als Nederlander redelijkerwijs mogelijk is om naar het land van bestemming te gaan. Als dit niet het geval is annuleert Treq de reis en krijgen de deelnemers de betaalde deelnemersgelden terug. Eventueel zelf gemaakte kosten voor vervoer, uitrusting of voorbereiding worden niet vergoed. Voorbeelden zijn:

  • Het land van bestemming laat geen Nederlanders toe
  • Het land van bestemming stelt quarantaine eisen aan alle Nederlanders
  • Nederland geeft een oranje of rood reisadvies voor het land van bestemming

Treq behoudt zich het recht om reizen uit voorzorg te annuleren.

Deelnemers dienen te voldoen aan de eisen die het land van bestemming stelt

Voor het reizen in Europa is waarschijnlijk een coronapaspoort nodig. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dat zal blijven gelden met een negatieve PCR-test. Er is zelfs een kans dat een boosterprik verplicht zal zijn voor het krijgen van een coronapaspoort.

Als een deelnemer het land niet mag in reizen volgens de regels van het land, of geen gebruik kan maken van de overnachtingslocaties door het niet bezitten van de juiste corona QR-code, dan zal Treq deze deelnemer weigeren. In dit geval gelden de normale annuleringsvoorwaarden, en is de deelnemer de annuleringskosten verschuldigd aan Treq (binnen 6 weken voor vertrek is dat het hele reisbedrag).

Vragen en antwoorden

Kan ik deelnemen aan een activiteit, zoals een weekend of reis, als ik gezondheidsklachten heb die passen bij Corona?

Nee.

We vragen je om niet deel te nemen aan onze activiteiten als je gezondheidsklachten hebt die passen bij Corona. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en proberen te voorkomen dat we anderen besmetten. Bij twijfel, neem contact op met de reisbegeleider of Treq.

Als een bestemmings- of doorreisland extra eisen stelt voor toegang tot het land, voor wie zijn de eventueel daaraan verbonden kosten?

Het kan zijn dat een bestemmingsland specifieke eisen stelt aan inkomende reizigers, zoals een actuele gezondheidsverklaring of negatieve testuitslag. Informatie hierover vind je op nederlandwereldwijd.nl/reizen. Houdt deze website tot de dag van vertrek goed in de gaten, want de situatie kan plotseling wijzigen. Vanuit Treq zal je hier zo veel mogelijk ook over geïnformeerd worden in voorbereiding op de reis.

Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor de benodigde papieren e.d. om toegang te krijgen tot een land. De kosten daarvoor komen voor eigen rekening, ongeacht of deze eisen al golden toen je de reis boekte.

Als het reisadvies voor het bestemmingsland niet negatief (oranje of rood) is, maar ik toch niet meer mee wil op reis vanwege Corona, krijg ik dan mijn geld terug?

Op onze reizen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing in overeenstemming met de wet op Pakketreizen. De annuleringsvoorwaarden vind je in de algemene voorwaarden van Nivon.

Bij annulering tot zes (6) weken voor de aanvangsdatum van de reis zijn de annuleringskosten gelijk aan het bedrag van aanbetaling, te weten 15% van het totaalbedrag. Bij annulering binnen zes (6) weken voor de vertrekdatum van de reis, is het annuleringsbedrag gelijk aan het totaalbedrag.

Het annuleren van een Treq weekend kan tot 6 weken voor vertrekdatum kosteloos; tot 4 weken voor vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de weekendprijs; daarna zijn de annuleringskosten gelijk aan de weekendprijs.

Krijg ik mijn geld terug als een reis wegens Corona wordt geannuleerd?

Als Treq een reis voor vertrek annuleert, om wat voor reden dan ook, krijg je als deelnemer het volledige aanbetaalde bedrag terug. Als een reis al is begonnen maar moet worden afgebroken, wordt gekeken naar een redelijke deelvergoeding.

Eventueel zelf gemaakte kosten voor vervoer, uitrusting of voorbereiding worden niet vergoed.

Wanneer hoor ik uiterlijk of mijn reis of activiteit wordt geannuleerd wegens Corona?

De situatie met betrekking tot het Coronavirus ontwikkelt zich grillig en onvoorspelbaar. De reisadviezen van Buitenlandse zaken en de maatregelen van de Nederlandse overheid zijn voor Treq leidend.

In de voorbereiding op een reis, houden we de situatie nauwgezet in de gaten. Op het moment dat er een negatief (oranje of rood) reisadvies voor een bestemming wordt gegeven door Buitenlandse Zaken (nederlandwereldwijd.nl/reizen) of de Nederlandse of lokale maatregelen worden aangescherpt, wordt gekeken of te verwachten is dat de situatie verbetert vóór aanvang van de reis.

We streven ernaar zo snel mogelijk duidelijkheid hierover te geven aan deelnemers. Doorgaans is dit minimaal vier weken voor vertrek, tenzij het reisadvies of maatregelen korter dan vier weken voor vertrek wijzigen. In dat geval wordt er zo snel mogelijk gecommuniceerd met je vanuit Treq.

Op basis waarvan beslist Treq of een reis of activiteit door kan gaan?

Treq volgt de maatregelen van de Nederlandse Overheid, lokale overheden en de reisadviezen van Buitenlandse Zaken (nederlandwereldwijd.nl/reizen). Dat betekent dat reizen naar bestemmingslanden waarvan wordt voorzien dat die op het moment van vertrek een negatief (oranje of rood) reisadvies hebben, worden geannuleerd. Als het reisadvies van een bestemmingsland oranje of rood wordt terwijl de reis al gaande is, wordt per situatie bekeken wat het meest verstandig is gelet op de omstandigheden. Bij een negatief reisadvies voor doorreislanden wordt gekeken wat het meest verstandig is.

Zonder negatief reisadvies gaat een reis door, tenzij Nederlandse of lokale maatregelen een goede uitvoering van de reis onmogelijk maken. Hierbij kan gedacht worden aan sluiting van overnachtingslocaties of openbaar vervoer, waarvoor geen alternatieven kunnen worden gevonden of maatregelen die maken dat je niet als groep mag reizen.