Disclaimer, algemene voorwaarden en privacyverklaring

Disclaimer

Deze site wordt onderhouden door vrijwilligers van Nivon Natuurvrienden. Hoewel wij ons best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Nivon Natuurvrienden ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De rechten van beeldmateriaal op deze site liggen bij de oorspronkelijke makers, tenzij uitdrukkelijk overgedragen aan Nivon Natuurvrienden. Overig materiaal mag voor niet-commerciële doeleinden gebruikt worden mits er een duidelijke bronvermelding wordt geplaatst.

Als we tijdens een landtransport een veldje wilde frambozen tegenkomen weten we daar wel raad mee (Bas Wetter)

Voor onze publicaties maken we zoveel mogelijk gebruik van beeldmateriaal gemaakt tijdens onze eigen activiteiten door de vrijwilligers en deelnemers zelf. We zijn iedereen die foto’s maakt die we kunnen gebruiken voor nieuwe activiteiten erg dankbaar. Gezien het unieke karakter van de activiteiten maken we soms aanvullend gebruik van op internet beschikbaar beeldmateriaal. Gebruiken we ongevraagd beelden waarvan je over de rechten meent te beschikken, of ben je herkenbaar in beeld op een foto en wil je dat niet, neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring

Door een activiteit bij TREQ Kanoreizen te boeken deel je informatie met ons. Daar gaan we natuurlijk zorgvuldig mee om en willen we graag transparant in zijn. In onze privacyverklaring lees je precies welke gegevens we nodig hebben en waarvoor we die bewaren. Voor de website statistieken gebruiken we Plausible.io, een Europees open source programma dat geen persoonlijke informatie verzamelt.

Algemene voorwaarden

Op de activiteiten van TREQ Kanoreizen zijn de algemene voorwaarden van Nivon van toepassing, als mede onderstaande voorwaarden. Voor onze activiteiten moet je kunnen zwemmen. Op rustdagen ben je vrij om te doen wat je wilt, evenals op andere vrije momenten zonder programma, de activiteiten die je dan onderneemt zijn op eigen risico. Onze voorwaarden m.b.t. Corona staan hier.

Het is vanzelfsprekend je voor onze reizen een voldoende lichamelijke en geestelijke gezondheid nodig hebt. Kanoën en (wild)kamperen in afgelegen gebieden en het ‘voor & door’ principe maken de reizen ongeschikt voor deelnemers die extra aandacht van onze vrijwillige reisbegeleiders nodig hebben. Deelnemers die een lichamelijke of geestelijke aandoening hebben die het verloop van de reis zou kunnen beïnvloeden, dienen hierover vóór inschrijving contact op te nemen. Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld. Treq kanoreizen heeft het recht om op basis van de samenstelling van de groep deelnemers te weigeren op een reis.

Reisverzekering

De deelnemer is verplicht voor reizen naar het buitenland een passende reisverzekering af te sluiten. Ten minste gedekt moeten zijn: de medische kosten, ongevallen en reddings- en repatriëringskosten met helikopter. Dit heeft een reden. Treq Kanoreizen/Nivon heeft de verplichting om een in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen. Dat is lastig als we niet kunnen terugvallen op de hulp van een alarmcentrale. (Een basiszorgverzekering is onvoldoende, en ook met een aanvullende ‘buitenland’-polis zijn repatriëringskosten, evt met helikopter, gewoonlijk niet gedekt.)

Verder raadt Treq aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

TREQ Kano Cloud

Deel je Treq vakantie foto’s met je reisgenoten op de TREQ Kano Cloud! Je foto’s en video’s blijven negen maanden na de vertrekdatum van de activiteit op de Nederlandse server beschikbaar.

Naast meren en rivieren zijn er ook erg mooie kanaaltjes om over te kanoën (Bas Wetter)

Aan het gebruik van de TREQ Kano Cloud zijn wel enkele voorwaarden van toepassing. TREQ Kanoreizen is voor de promotie van haar activiteiten afhankelijk van de foto’s van deelnemers. Met het gebruik van de TREQ Kanowolk stem je er mee in dat de beelden door TREQ Kanoreizen en Nivon, inclusief aanpassingen, gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden. Daarbij streven we naar naamsvermelding, plaats daarom jouw beelden in een map met jouw naam (bedenk daarbij of je ook je achternaam wilt vermelden). TREQ Kanoreizen maakt een selectie van de beelden van een activiteit en neemt die op in haar beeldbank. Het plaatsen van bestanden op de TREQ Kano Cloud die niet gerelateerd zijn aan de TREQ Kanoreizen activiteit is niet toegestaan, deze bestanden kunnen zonder notificatie van de TREQ Kano Cloud verwijderd worden.

De beelden worden niet aan derden verstrekt. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de auteur en kan op verzoek van de auteur en/of de afgebeelde persoon verwijderd worden. Bij vragen over het beeldmateriaal kan je contact met ons opnemen.